Poznáme víťazov 2. ročníka súťaže!

Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlásila v školskom roku 2023/2024 druhý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Dňa 31. marca 2024 sa tento ročník oficiálne ukončil. Súťažili v ňom tímy základných a stredných škôl na území Slovenska, ktoré tvorili koordinátor projektu a traja žiaci vo veku nad 13 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.


Víťazmi druhého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia sa stali nasledovné školy:


 • Základná škola Jána Amosa Komenského v Komárne s projektom „Ani kvapka vody na zmar“,
  ktorá ukázala, akým jednoduchým spôsobom aj malé kroky môžu mať veľký pozitívny dopad na prostredie okolo nás.

 • Gymnázium sv. Mikuláša ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove s projektom „Nové riešenie a šetrenie energie pri nakladaní s ťažkorozložiteľným odpadom“,
  ktoré hľadalo spoločne s ďalšími organizáciami nové spôsoby eliminácie ťažko rozložiteľného odpadu (PCB, ťažké kovy, polystyrén...), ktorý inak končí na skládkach a v spaľovniach, resp. ako nerozložiteľný odpad v ekosystéme. Kontaminácia životného prostredia syntetickými kontaminantmi patrí v súčasnosti k najzávažnejším environmentálnym hrozbám.

 • Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1 v Liptovskom Hrádku s projektom „SOŠE OBJEDNÁVKA“
  znížila uhlíkovú stopu, nie len vďaka hromadnému doručeniu objednávok ale zároveň aj ušetrením pohonných hmôt a obalových materiálov.

 • Základná škola v Rybanoch s projektom „EKO Rybičky“,
  realizovala podujatia a aktivity, ktoré im priniesli merateľné výsledky(šetrenie energie v triedach a škole, zlepšenie separácie odpadu, vysadenie rastlín, kríkov a stromov, zveľadenie okolia aj interiéru školy, vzdelávanie sa netradičnými metódami).

 • Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach s projektom „Katkina záhrada“,
  vytvorilo udržateľné, ekologické a esteticky príjemné prostredie pre žiakov školy, ale aj pre ich rodičov a učiteľov v exteriéry areálu školy.