Víťazi ročníka 2023/2024 súťaže Greenfluenceri a energia

Základná škola Rybany s projektom EKO Rybičky
Základná škola Jána Amosa Komenského s projektom Ani kvapka vody na zmar
Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach s projektom Katkina záhrada
Stredná odborná škola elektrotechnická s projektom SOŠE OBJEDNÁVKA
Gymnázium sv. Mikuláša s projektom Nové riešenia a šetrenie energie pri nakladaní s ťažkorozložiteľnými odpadmi