Víťazi pilotného ročníka súťaže Greenfluenceri a energia

Súťažné tímy mali 227 dní na to, aby pripravili, zrealizovali a zodpovedne odkomunikovali svoj projekt, s ktorým zabojovali o jednu z piatich hlavných cien. Víťazmi sa stali:

Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková s projektom Zelená v našom jedle
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu, Dolný Kubín s projektom Vytvorenie klimatickej záhrady
Základná škola, Nám. L. Novomeského , Košice s projektom Týždeň životného prostredia na Lacáku
Základná škola s materskou školou, Makov s projektom Greenfluenceri v Makove
Gymnázium Angely Merici v Trnave s projektom Gamácky ekologický desiatok