Kontaktné údaje

Ekofond SPP, n.o.
Mlynské nivy 4924/44A
821 09 Bratislava - Ružinov

IČO: 52116166

e-mail: info@ekofondspp.sk
tel.: +421 2 6262 2031

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Registračné číslo:
OVVS-106081/516/2018-NO

Registrový úrad:
Okresný úrad Bratislava

Konzultant pre súťaž

e-mail: sutaz@prebuducnost.sk
tel.: +421 902 368 999

Konzultant je dostupný

Po 10:00 - 16:00
Ut 10:00 - 16:00
Str 10:00 - 16:00
Št 10:00 - 16:00
Pia 10:00 - 16:00