O súťaži

Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť vyhlasuje v šk. roku 2023/2024

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže Greenfluenceri a energia je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

Ako na to?

Pokiaľ sa rozhodnete súťažiť, je potrebné si zvoliť koordinátora projektu (učiteľa), ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s Ekofondom SPP a všetky aktivity súvisiace so súťažou. Koordinátor vytvorí súťažný tím, zložený maximálne z troch žiakov. Spoločne budú absolvovať vzdelávacie workshopy. Následne vymyslia udržateľný projekt pre zlepšenie svojho okolia, prihlásia sa s ním do súťaže a aktívne sa budú spoločne podieľať na jeho realizácii.

Zapojením sa do súťaže Greenfluenceri a energia pomôžete našej planéte a zároveň môžete vyhrať 1000 € pre školu, ceny pre žiakov a odmenu pre koordinátora projektu. Pre registráciu do súťaže je potrebné vedieť iba EDUID svojej školy.

Kto sa môže prihlásiť?

Súťaž je určená pre žiakov a študentov od 13 rokov.

Kto môže byť koordinátorom?

Koordinátorom projektu môže byť riaditeľ alebo učiteľ školy.

Súťažný tím

Skladá sa z koordinátora projektu a 3 žiakov.

Časový harmonogram súťaže
  • 16. 10. 2023 - 12. 11. 2023 registrácia do súťaže a výber koordinátora projektu
  • 2. 11. 2023 - 12. 11. 2023 prihlasovanie tímov na workshopy
  • 13. 11. 2023 - 1. 12. 2023 absolvovanie workshopov
  • 2. 12. 2023 - 31. 12. 2023 plánovacia fáza projektu
  • 2. 1. 2024 - 31. 3. 2024 realizačná a vyhodnocovacia fáza projektu
  • Do 17. 4. 2024 - stretnutie odbornej poroty a hodnotenie projektov
  • 22. 4. 2024 - vyhlásenie výsledkov
Ceny v súťaži
  • 5 škôl získa cenu 1000 € + vzdelávacie predstavenie
  • Koordinátori víťazných tímov získajú atraktívny víkendový pobyt pre 2 osoby
  • Členovia tímov získajú skvelé zážitkové ceny

Na stiahnutie