Základná škola s materskou školou, Makov
Greenfluenceri v Makove

Koordinátor projektu: Mária Bajcárová
Súťažný tím: Barbora Balážová, Marianna Tarabášová, Samuel Dybala

Pred plánovaním projektu bolo analyzované ekologické správanie školy. Na základe prieskumu bolo navrhnutých niekoľko čiastkových cieľov , boli navrhnuté riešenia, aktívne sa na ne upozorňovalo, a podieľalo sa na ich eliminácii. Poslaním projektu bolo vytvárať a rozvíjať energetickú gramotnosť u žiakov a rodičov, aby sa spoločne dosiahlo zníženie uhlíkovej stopy nielen v škole ale aj v domácnostiach v Makove.

Cieľom projektu bolo informovať a vzdelávať nielen žiakov ale aj širšiu verejnosť, dávať tipy a triky na šetrenie nielen v domácnostiach, ale ja v škole, či obci.

Ďalších cieľom bolo vzbudiť a motivovali žiakov, aby po skončení projektu hľadali cesty ako šetriť a hľadať udržateľné riešenia pre ďalší život pre našu planétu.

Bolo vytvorených niekoľko zaujímavých videí na podporu ochrany životného prostredia. Pre žiakov v Makove boli zrealizované prednášky na tému obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, o triedení odpadu. Bolo zaznamenávané množstvo odpadu na škole a s cieľom porovnať množstvo odpadu za jednotlivé obdobia. Žiakov rovnako zaujala aj prednáška o kritickom myslení a sociálnych sieťach, z archívu Ekofondu SPP. V burze oblečenia bolo vyzbieraných 83 vriec na použitie. Ciele projektu boli naplnené.