Základná škola, Nám. L. Novomeského , Košice
Týždeň životného prostredia na Lacáku

Koordinátor projektu: Barbora Gočíková
Súťažný tím: Tamara Hilčíková, Karolína Kováčová, Veronika Pavľáková

Zámerom a cieľom projektu „Týždeň životného prostredia na Lacáku“ bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov v rámci environmentálnej výchovy; praktickými aktivitami ukázať žiakom a širokej verejnosti ako chrániť životné prostredie priamo v škole, v práci a v domácnosti a zosumarizovať všetky aktivity do metodickej príručky, ktorá bude prístupná nielen pre učiteľov a žiakov ale aj pre širokú verejnosť prostredníctvom web stránky školy.

Ako znížiť zaťaženia prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme, ako pretransformovať teoretické vedomosti do praktického života (triedenie odpadu, výroba ekologických pomôcok do domácností, zníženie spotreby kozmetických potrieb, zníženie používania jednorázových obalov), ako opakovane používať veci (obaly, oblečenie, nábytok).

V rámci projektu boli dosiahnuté naplánované ciele projektu - čistejšie okolie školy, zvýšený záujem žiakov o aktuálne témy, viac žiakov začalo chodiť do školy na bicykli, triedenie odpadu v škole, zvýšený záujem žiakov školy o ochrane životného prostredia. Cieľ projektu bol naplnený na 90%. Cieľ získania sponzora nebol naplnený a tak bolo potrebné čerpať z rozpočtu školy.