Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu, Dolný Kubín
Vytvorenie klimatickej záhrady

Koordinátor projektu: Mária Studeničová
Súťažný tím: Ján Bujna, Laura Štigová, Ema Ucháľová

Základňa škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne má areál, ktorý už niekoľko rokov pretvára na prírodnú záhradu. V roku 2022 došlo v areáli školy k mnohým nežiaducim zmenám – k vyrúbaniu náučného chodníka, postaveniu vysokých betónových múrov a zničeniu časti školskej lúky. Tieto zásahy škola prijala ako výzvu s cieľom realizácie rôznych dlhodobo udržateľných úprav. Zámerom projektu bolo vytvorenie prvkov, ktoré by boli dlhodobo udržateľné a slúžili ako reálne opatrenia proti klimatickým zmenám.

V rámci projektu bolo naplánované praktické vzdelávanie s reálnymi ukážkami - opatreniami proti klimatickým zmenám, jednoduchými a účinnými opatreniami aj na malých plochách v sídliskovom prostredí k zachovaniu biodiverzity. Boli naplánované aktivity "Otváranie očí" , s cieľom poukázať na enviroprešľapy, ktoré sa bežne robia a vytvárajú dojem, že pre životné prostredie sa robí veľa a správne (formou rovesníckeho vzdelávania a príspevkov na školskej sociálnej sieti). V rámci projektu bol využitý recyklovaný materiál a lokálne zdroje (drevo, sadenice).

Praktické vzdelávanie s reálnymi ukážkami boli naplnené tak pre verejnosť, ako aj žiakov najmä 1. stupňa. Zachovanie biodiverzity bolo naplnené čiastočne (pestrosť rastlín veľká), je potrebné ešte dobudovať hmyzí hotel a zelenú strechu. Časť vecí bolo vytvorených, časť čaká na dotvorenie z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Hotový projekt bude odprezentovaný v lokálnej televízii. Rozpočet projektu bol oproti plánu nižší, vďaka patrí všetkým darcom, sponzorom.